Terminowe Ubezpieczenie na Życie


Najlepszy agent ubezpieczeniowy w Twojej okolicy!

Terminowe Ubezpieczenie na Życie zadba o bezpieczeństwo finansowe Twoich bliskich, a dla posiadaczy kredytów to optymalne zabezpieczenie jego spłaty, jeśli Cię zabraknie.

 • To ubezpieczenie  zapewni wsparcie finansowe Twoim bliskim
 • Zabezpieczy Twoje zobowiązania finansowe (kredyty, pożyczki)
 • Zabezpieczy finansowo Twoją firmę lub biznes, który prowadzisz.

Za stosunkowo niską składkę, której wysokość nie ulega zmianie w trakcie trwania ubezpieczenia, możesz ubezpieczyć się na wysokie kwoty, a aby zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo sobie oraz swojej rodzinie możesz rozszerzyć zakres ochrony o umowy dodatkowe:

 • Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym
 • Ubezpieczenie dodatkowe z tytułu Niezdolności do Pracy lub Niezdolności do Samodzielnej Egzystencji
 • Ubezpieczenie dodatkowe z tytułu Poważnego Zachorowania
 • Ubezpieczenie dodatkowe z tytułu Operacji Chirurgicznych
 • Ubezpieczenie dodatkowe z tytułu Leczenia Szpitalnego


Przykład:

 - Wiek ubezpieczonego 30l, okres ubezpieczenia 20l, SU 200 000 PLN,
   składka miesięczna - od 53,95 zł; składka roczna - od 647,40 zł
 - Wiek ubezpieczonego 20l, okres ubezpieczenia 30l, SU 300 000 PLN 
   składka miesięczna - od 58,38 zł; składka roczna - od 700,56 zł
   
Potrzebujesz indywidualnych wyliczeń: kontakt


  Pliki o pobrania:   

     icon_pdf OWU Terminowe Ubezpieczenie na Życie.pdf
     icon_pdf Karta Produktu
     icon_pdf Wniosek o terminowe ubezpieczenie na życie.pdf