Gdzie i jak wysłać wypowiedzenie polisy OC


Najlepszy agent ubezpieczeniowy w Twojej okolicy!

Co powinien zawierać dokument wypowiedzenia OC?

Sporządzenie właściwego pisma nie sprawi nikomu trudności. Oczywiście najwygodniej będzie posłużyć się generatorem. Wypełnia się wtedy kilka pól formularza i drukuje gotowy dokument. Potem wystarczy go własnoręcznie podpisać i wysłać do ubezpieczyciela (jeżeli korzystamy z drogi elektronicznej, pamiętajmy o wcześniejszym skanowaniu pisma z naniesionym podpisem).

Honorowanym dokumentem będzie także wypowiedzenie wypisane samodzielnie. W takim piśmie powinien znaleźć się:

 •  adres towarzystwa ubezpieczeniowego,
 •  miejscowość i data sporządzenia dokumentu,
 •  powołanie na właściwą ustawę (ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152 z późn. zm.) i artykuł:
  •  – art. 28 – polisy całoroczne,
  •  – art. 31 – polisy zbywcy,
  •  – art. 28a – podwójne ubezpieczenie,
 •  numer polisy ubezpieczeniowej,
 •  dane właściciela (lub właścicieli) pojazdu: imię, nazwisko, adres,
 •  dane samochodu: marka, model, numer rejestracyjny,
 •  własnoręczny podpis właściciela (oraz wszystkich współwłaścicieli).

Ważne:
Po wysłaniu dokumentu warto pamiętać o potwierdzeniu odbioru wypowiedzenia przez nasze towarzystwo.

1. W przypadku korzystania z usług Poczty Polskiej wystarczy potwierdzenie nadania. Dodamy jeszcze, że po zmianie zapisów ustawy, liczy się data nadania, a nie dostarczenia dokumentu do zakładu ubezpieczeń.

2. Korzystając z drogi e-mailowej wystarczy na naszej poczcie zaznaczyć funkcję automatycznego potwierdzenia odbioru.

3. Składając dokument osobiście w placówce warto poprosić o kopię z naniesioną datą złożenia pisma.

4. złożyć u agenta ubezpieczeniowego poprzez kontakt.


Aktualne adresy na dzień 16.04.2015

 • Mapa placówek
 • pocztą na adres: Link4 TU S.A.
  ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa
 • mailem na adres: bok@link4.pl

 • Pocztą na adres: Liberty Ubezpieczenia
  ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa
 • mailem na adres: bok@lu.pl

 • Mapa placówek
 • pocztą na adres: BRE Ubezpieczenia TU S.A.
  ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-963 Warszawa
 • mailem na adres: bok@breubezpieczenia.pl 
 • faksem na numer: 22 444 70 70

 • Mapa placówek
 • pocztą na adres: STU Ergo Hestia S.A.
  ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
 • mailem na adres: poczta@ergohestia.pl
 • faksem na numer: 58 555 60 01

 • Pocztą na adres: MTU
  STU Ergo Hestia SA
  ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
 • mailem na adres: kontakt@mtu.pl

 • Pocztą na adres: Allianz Polska Departament Obsługi Klienta
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa
 • online na stronie Allianz Direct
 • telefonicznie tel 22 567 67 67

 • Pocztą na adres: TU Aviva
 • Skr. Pocztowa 11, 00-800 Warszawa 66
 • mailem na adres: kontakt@aviva.pl
 • faksem na numer: 22 563 28 29

 • Pocztą na adres: UNIQA TU na Życie S.A.
  ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź
 • mailem na adres: centrala@uniqa.pl
 • faksem na numer: 42 63 77 088


 • Pocztą na adres: TUiR WARTA
  ul. Zabrska 10, 40-083 Katowice
  HDI Asekuracja to znak towarowy należący do TUiR „WARTA”
 • mailem na adres: wypowiedzeniaOC@warta.pl

 • Pocztą na adres: BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  Vienna Insurance Group
  al. Jerozolimskie 162a, 02-342 Warszawa
 • mailem na adres: wypowiedzenia@benefia.pl
 • faksem na numer: 22 544 14 38

 • Pocztą na adres: Compensa TU S.A.
 • ul. Rydygiera 21, 01­-793 Warszawa

 • pocztą na adres: Gothaer TU S.A.
  ul. Madalińskiego 20/1B, 02-513 Warszawa
 • mailem na adres: kontakt@gothaer.pl

źródło:www.wypowiadamoc.pl