bootstrap theme

obowiązkowe przeglądy w domu.

Od lat pracujemy na Państwa zaufanie


Kontrola okresowa stanu technicznego instalacji gazowych - raz w roku
Kontrola stanu technicznego instalacji gazowych powinna być przeprowadzana przez osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych (w tym jej szczelności).
Kontrola okresowa przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) - raz w roku
Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać:
1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz przewodów grawitacyjnych
2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych.
Kontrola okresowa instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów - co 5 lat
Kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych powinna być przeprowadzona przez osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych.
Czyszczenie okresowe przewodów kominowych (dymowych i spalinowych):
1) od palenisk opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem) - co 3 miesiące,
2) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co 6 miesięcy.
Czyszczenie przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, obiektach budowlanych, budownictwa zagrodowego i letniskowego nie wymaga kwalifikacji kominiarskich.
Kontrola okresowa stanu technicznego kotłów:
1) opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW - raz na 2 lata,
2) opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności od 20 kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazem - raz na 4 lata.
Kontrola stanu technicznego powinna być przeprowadzona przez osobę posiadającą uprawnienia w odpowiedniej specjalności.
Pliki o pobrania:
Dom - przeglądy.pdf


© Copyright 2017 Mobirise
All Rights Reserved

Kontakt:


E-mail: biuro@tf-biznes.pl 
Tel. : +48 509 118 159
Siedziba firmy:

TF-BIZNES Wojciech Krzysztoń
Wola Dalsza 24
37-100 Łańcut
NIP 8151468194
REGON 690572029