free web maker

Gdzie i jak wysłać wypowiedzenie polisy OC

Od lat pracujemy na Państwa zaufanie


Co powinien zawierać dokument wypowiedzenia OC?
Sporządzenie właściwego pisma nie sprawi nikomu trudności. Oczywiście najwygodniej będzie posłużyć się generatorem. Wypełnia się wtedy kilka pól formularza i drukuje gotowy dokument. Potem wystarczy go własnoręcznie podpisać i wysłać do ubezpieczyciela (jeżeli korzystamy z drogi elektronicznej, pamiętajmy o wcześniejszym skanowaniu pisma z naniesionym podpisem).
Honorowanym dokumentem będzie także wypowiedzenie wypisane samodzielnie. W takim piśmie powinien znaleźć się:
> adres towarzystwa ubezpieczeniowego,
> miejscowość i data sporządzenia dokumentu,
> powołanie na właściwą ustawę (ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152 z późn. zm.) i artykuł:
 – art. 28 – polisy całoroczne,
 – art. 31 – polisy zbywcy,
 – art. 28a – podwójne ubezpieczenie,
> numer polisy ubezpieczeniowej,
> dane właściciela (lub właścicieli) pojazdu: imię, nazwisko, adres,
> dane samochodu: marka, model, numer rejestracyjny,
> własnoręczny podpis właściciela (oraz wszystkich współwłaścicieli).

Ważne:
Po wysłaniu dokumentu warto pamiętać o potwierdzeniu odbioru wypowiedzenia przez nasze towarzystwo.
1. W przypadku korzystania z usług Poczty Polskiej wystarczy potwierdzenie nadania. Dodamy jeszcze, że po zmianie zapisów ustawy, liczy się data nadania, a nie dostarczenia dokumentu do zakładu ubezpieczeń. 
2. Korzystając z drogi e-mailowej wystarczy na naszej poczcie zaznaczyć funkcję automatycznego potwierdzenia odbioru. 
3. Składając dokument osobiście w placówce warto poprosić o kopię z naniesioną datą złożenia pisma. 
4. złożyć u agenta ubezpieczeniowego poprzez kontakt.

Aktualne adresy na dzień 01.11.2019 r.

Pamiętaj o własnoręcznym podpisie. Bez tego podpisu towarzystwo ubezpieczeniowe nie zaakceptuje wysłanego wypowiedzenia.

Mapa placówek
pocztą na adres: PZU S.A.
                                ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
mailem na adres: kontakt@pzu.pl

Mapa placówek
pocztą na adres: AXA TUiR S.A. Oddział w Polsce (AXA Direct)
                                ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
mailem na adres: wypowiedzenia@axadirect.pl

Mapa placówek
pocztą na adres: TUiR WARTA S.A.
                                ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
mailem na adres: wypowiedzeniaOC@warta.pl

Mapa placówek
pocztą na adres: Link4 TU S.A.
                                ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa
mailem na adres: bok@link4.pl

Mapa placówek
pocztą na adres: STU Ergo Hestia S.A.
                                ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
mailem na adres: poczta@ergohestia.pl
faksem na numer: 58 555 60 01
Poprzez e-konto na stronie https://kontakt.ergohestia.pl/#/policy/step1/

BRE Ubezpieczenia zmieniło nazwę na AXA Ubezpieczenia. Siedziba spółki została przeniesiona na ulicę Chłodną 51, 00-867 w Warszawie. Nowy serwis internetowy mogą Państwo znaleźć pod adresem www.axaubezpieczenia.pl 

 Pocztą na adres: Ogólnopolski Oddział Obsługi Klienta Proama
                                 ul. Postępu 15b
                                 02-676 Warszawa
 Mailem:                  centrumklienta@proama.pl

 Pocztą na adres: Allianz Polska Departament Obsługi Klienta
                                 ul. Rodziny Hiszpańskich 1
                                 02-685 Warszawa
Na stronie:             Allianz Direct 

Pocztą na adres: RESO Europa Service Sp. z o.o.
                                ul. Innowacyjna 1
                                16-400 Suwałki
Mailem:                  wypowiedzenia@reso.com.pl

 Pocztą na adres: COMPENSA T U S.A. VIG 
                                 ul. Aleje Jerozolimskie 162
                                 02-342 Warszawa
 Mailem:                  korespondencja@compensa.pl

Pocztą na adres: Polins Sp. z o.o.
                                ul. Gabriela Narutowicza 18
                                99-320 Żychlin, Polska
Mailem:                  wnioski@polins.pl 

 Pocztą na adres: Generali T.U. S.A.
                                 ul. Postępu 15B
                                 02-676 Warszawa
mailem:                  centrumklienta@generali.pl

 Pocztą na adres: UNIQA TU S.A.
                                 ul. Gdańska 132
                                 90-520 Łódź
Mailem na adres: centrala@uniqa.pl

 Pocztą na adres: Centrala Wiener TU S.A. VIG
                                 ul. Wołoska 22 A,
                                 02-675 Warszawa
Mailem na adres: kontakt@wiener.pl

Osobiście w jednej z placówek
Pocztą na adres: InterRisk TU S.A.
                                ul. Noakowskiego 22
                                00­-668 Warszawa
Mailem na adres: wypowiedzenie.oc@interrisk.pl

Pocztą na adres: Centrala TUW TUZ
                                ul. Poleczki 35
                                02-822 Warszawa
Mailem na adres: centrala@tuz.pl

Pocztą na adres: Biuro Obsługi Klienta
                                ul. Domaniewska 44
                                02-672 Warszawa
Mailem na adres: bok@aviva.pl lub kontakt@aviva.pl

Zobacz więcej:


© Copyright 2017 Mobirise
All Rights Reserved

Kontakt:


E-mail: biuro@tf-biznes.pl 
Tel. : +48 509 118 159
Siedziba firmy:

TF-BIZNES Wojciech Krzysztoń
Wola Dalsza 24
37-100 Łańcut
NIP 8151468194
REGON 690572029