free html templates

ubezpieczenie dla urzędnika

Od lat pracujemy na Państwa zaufanie

Mobirise

Od 24 maja 2011 r. obowiązuje w Polsce ustawa odpowiedzialności majątkowej urzędników za rażące naruszenie prawa. Ustawa ta daje podstawę prawną, aby móc ukarać urzędnika, który popełnia błąd z rażącym naruszeniem prawa, nakładając na niego karę w wysokości nawet całych jednorocznych zarobków (i to za jedną decyzję)! Z roku na rok rośnie świadomość prawna petentów w urzędach, a z tym ilość żądań o naprawienie szkody poniesionej przez rażący błąd urzędnika.

Chroń swój majątek przed błędnymi decyzjami
Dotyczy rażącego naruszenia prawa poprzez działanie lub zaniechanie urzędnika, w tym błędną interpretację przepisów prawa przy wydawaniu decyzji lub postanowień.

Oferujemy indywidualne Ubezpieczenie dla Urzędnika, nie potrzebujesz upoważnienia lub zgody przełożonego!

Ubezpieczenie dla Urzędnika chroni przed szkodami majątkowymi powstałymi wskutek zaniechania lub wydania przez niego decyzji z rażącym naruszeniem prawa. Pokrywa również dodatkowe koszty związane z procesem sądowym. Zakres ubezpieczenia jest zgodny z Ustawą o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.

Ponadto:
> Ubezpieczenie dla Urzędnika pozwala na wybór jednego z siedmiu wariantów z wysokością sumy gwarancyjnej od 30 000 do 200 000 złotych;
> Urzędnik nie traci ubezpieczenia, jeśli zmieni miejsce pracy;
> Urzędnik ma również możliwość uzupełnia sumy gwarancyjnej w przypadku wypłaty odszkodowania.
> Posiadacz Ubezpieczenia dla Urzędnika ma ponadto możliwość skorzystania ze zniżek na inne ubezpieczenia (domu lub mieszkania – 40%, NNW- 20%)

Jest to produkt na wyłączność dostępny tylko u agentów Alwis &Secura przygotowany we współpracy z InterRisk T U S.A. Vienna Insurance Group. 

Zobacz więcej:


© Copyright 2017 Mobirise
All Rights Reserved

Kontakt:


E-mail: biuro@tf-biznes.pl 
Tel. : +48 509 118 159
Siedziba firmy:

TF-BIZNES Wojciech Krzysztoń
Wola Dalsza 24
37-100 Łańcut
NIP 8151468194
REGON 690572029