ZNIŻKI NA OC/AC Z ZAGRANICY – KTO JE UZNAJE?

Zasady przyznawania zniżek, to indywidualne decyzje towarzystw. Często są też kartą przetargową w walce o klienta. Również przerwa w ciągłości ubezpieczenia OC, np. na skutek wyjazdu za granicę, nie jest jednoznaczna z utrzymaniem lub utratą wypracowanych ulg. Jeden ubezpieczyciel uzna, iż pomimo przerwy w OC zniżki nadal przysługują właścicielowi auta, inny – zasady tej nie będzie respektował.

Sprawdzamy, gdzie i na jakich warunkach można zachować zniżki za bezszkodową jazdę, wypracowane za granicą.

W jaki sposób przyznawane są zniżki w OC i AC?

Na rynku ubezpieczeniowym brakuje jednolitych zasad przyznawania zniżek. Nawet osiągniecie maksymalnego progu zniżek w jednej firmie, nie jest gwarancją, że w innej otrzymamy taki sam bonus. Ogólnie można przyjąć, że za każdy rok bezszkodowej jazdy towarzystwa przyznają 10% zniżki, natomiast za kolizję lub wypadek odejmują przyznane 10%.

Najczęściej uzyskamy 60% zniżek po 6. latach bezszkodowej jazdy. Nie jest to jednak reguła, gdyż część towarzystw oferuje zniżki nawet do 80%. Są też takie, które już po 3 latach bezkolizyjnej jazdy przyznają kierowcy maksymalne 60%.

Co ze zniżkami z zagranicy?

Brak jednolitych zasad w kwestii przyznawania zniżek czy też w podejściu do przerwy w OC, automatycznie przekłada się na brak jednomyślności w respektowaniu bezszkodowej jazdy za granicą. Każde towarzystwo indywidualnie traktuje historię kierowcy w OC wypracowaną poza granicami naszego kraju i w odrębny sposób nalicza (lub nie) zniżki z tego tytułu.

Przyglądając się ofertom OC polskich towarzystw, można podzielić zakłady ubezpieczeń na dwie grupy:

  • ubezpieczycieli, którzy nie uznają bezszkodowej jazdy za granicą, a przy wyliczaniu zniżek OC/AC posiłkują się wyłącznie historią na polskich drogach i danymi z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;
  • towarzystwa, które uznają zniżki, jednak nie w skali 1:1, tzn. oferują kierowcy zniżkę za bezszkodową jazdę poza granicami Polski, jednak za wskazany przez niego okres, przyznają ulgi według własnych zasad.

Przykładowo:

Kierowca deklaruje, że za granicą wypracował 60% zniżek za 4-letnią bezszkodową jazdę – polskie towarzystwo przyznaje mu 40%, czyli po 10% za każdy bezkolizyjny rok.

Które firmy uwzględniają zniżki z zagranicy i jak je udokumentować?

Do ubezpieczycieli honorujących zniżki wypracowane za granicą należą między innymi: Warta, Aviva, InterRisk, PZU i Uniqa. W zależności od towarzystwa, respektowane są inne dokumenty, potwierdzające okres bezkolizyjnej jazdy.

Przykładowo, jeden z ubezpieczycieli aby uhonorować okres bezkolizyjnej jazdy potrzebuje zaświadczenia od zagranicznego towarzystwa, wystawionego nie wcześniej niż 30 dni wstecz i przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego na język polski. W zaświadczeniu powinny znajdować się szczegółowe dane dotyczące okresu ubezpieczenia, informacje o braku szkód oraz podpis osoby wystawiającej dokument i pieczęć zakładu ubezpieczeń. Ten sam format dokumentu, ale już bez konieczności tłumaczenia na język polski, zaakceptuje inny ubezpieczyciel.

Zmiany i ujednolicenie zasad

Komisja Europejska postuluje, aby wprowadzić w całej Unii ujednolicone zasady respektowania zaświadczeń o bezszkodowej jeździe za granicą, przez wszystkich ubezpieczycieli krajów członkowskich. Ponadto, planowane jest wprowadzenie jawności zasad przyznawania zniżek przez towarzystwa. Czy zmiany wejdą w życie? Czas pokaże. Tymczasem warto przeszukiwać oferty na rynku ubezpieczeniowym i wybierać te, które są najtańsze.

Pamiętajmy, że wysokie zniżki za bezszkodową jazdę niekoniecznie przełożą się na najtańszą ofertę OC. Może się nawet okazać, że towarzystwo, które nie respektuje zniżek z zagranicy, zaproponuje nam najtańsze ubezpieczenie w Polsce.


źródło: www.wypowiadamoc.pl