Wyjeżdżając w góry, zadbaj o ubezpieczenie kosztów poszukiwania i ratownictwa

Ubezpieczenie kosztów ratownictwa górskiego niezbędne dla wszystkich planujących wycieczki po górach

Ubezpieczenie kosztów ratownictwa górskiego jest częścią ubezpieczenia turystycznego, które pokryje ewentualne koszty ratownictwa. Im więcej ratowników i sprzętu zaangażowanych jest w akcję – tym wyższe są jej koszty. Biorąc pod uwagę fakt, że często do akcji zaangażowany jest helikopter – koszty mogą opiewać od kilku do kilkunastu tys. euro. Ekspert z Superubezpieczenia.pl, Mariusz Lewaszow, potwierdza znaczenie tego typu ochrony: „O ile w Polsce akcje związane z ratownictwem górskim są nieodpłatne, o tyle w innych częściach Europy koszty te są bardzo wysokie. Zawsze podkreślam naszym Klientom, że nie warto oszczędzać na składce. Oszczędność ta bowiem może być bardzo pozorna. Wystarczy podać tu przykład osób, które, zbaczając ze szlaku,  wychodzą po słowackiej stronie Tatr. Przypadki te nie należą do rzadkości, ale my Polacy nadal nie wyciągamy z nich żadnych wniosków. Zbyt duża pewność siebie i brak doświadczenia może zakończyć się tragicznie. W „najlepszym” przypadku dostaniemy rachunek opiewający na kilka tys. złotych za akcję ratowniczą. Warto?”.

Im niższe limity tym węższy zakres ochrony

„Przy ustalaniu limitów w tego rodzaju ubezpieczeniu, zalecam daleko idącą roztropność. Biorąc pod uwagę fakt, że koszty te są niezmiernie wysokie, należy dobrać tu odpowiednią sumę ubezpieczenia. W związku z tym, iż nikt z nas nie może przewidzieć co go w górach spotka – nawet najbardziej doświadczeni – są narażeni na mniejsze lub większe ryzyko. Wyjście w góry nie koniecznie musi zakończyć się wypadkiem. Wystarczy, że zabłądzimy i zjedziemy ze szklaku ( a w górach szybko robi się ciemno) i już niezbędna jest akcja poszukiwawcza”- tłumaczy ekspert z Superubezpieczenia.pl

Zapoznaj się z warunkami ochrony!

Koszty ratownictwa nie są specjalnie skomplikowaną formą ochrony. Niemniej jednak, zapoznanie się z warunkami umowy pozwoli na unikniecie rozczarowań po ewentualnym wypadku. Warto też sprawdzić jakiego rodzaju pomoc otrzymamy w razie niefortunnych wydarzeń.  Koszty ratownictwa górskiego można podzielić na : akcję poszukiwawczą – w przypadku zabłądzenia lub zejścia ze szlaku. Akcję ratowniczą – w przypadku konieczności udzielenia pomocy medycznej. To wiąże się ze zniesieniem rannego w dół i przetransportowanie go do szpitala. Transport medyczny – jeśli zniesienie jest niemożliwie, ratownicy wzywają śmigłowiec medyczny. To również przewiezienie chorego specjalistycznym transportem medycznym do kraju z którego turysta pochodzi.

Oczywiście w zależności od ofert, zakres pomocy może się od siebie różnić. Jak radzi ekspert z Superubezpieczenia.pl: „ Im więcej opcji ochrony zawiera polisa, tym lepszą uzyskamy pomoc w razie nieszczęśliwych wydarzeń”.


źródło: www.superubezpieczenia.pl