KNF walczy z oszustwami przy zawieraniu ubezpieczenia OC

Przyczyną wszczęcia alarmu przez KNF jest proceder sprzedaży krótkoterminowej polisy OC podmiotom nieuprawnionym. Sprawa konkretnie dotyczy agentów ubezpieczeniowych, którzy chcąc ominąć wysoką składkę, z reguły u klienta z historią szkód komunikacyjnych, proponując wykupienie polisy na okres 30 dni i odnawiają ją comiesięcznie.
 
Na wniosek posłów Nowoczesnej Ministerstwo Finansów oprosiło Komisję Nadzoru Finansowego o przedstawienie stosownych informacji od zakładów ubezpieczeniowych. Towarzystwa zostały wezwane do przekazania zestawienia wszystkich umów zawartych od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 roku.

źródło: www.obau.pl